Hoofdstuk 6  ________________________________________________________________________


De filosofie achter EVP

De afgelopen jaren heb ik met mijn onderzoek geprobeerd een duidelijk beeld te krijgen van de intenties van deze stemmen; wat willen ze, wat zijn hun doelstellingen en wat kunnen ze me Řberhaupt vertellen over bijvoorbeeld het doel van de kosmos? (mits ze daar natuurlijk kennis van hebben).

Langzamerhand heb ik door hun uitspraken enigszins inzicht kunnen verkrijgen op het gebied van belangrijke filosofische vraagstukken, zoals: "wat is het doel van het leven en wat doe ik hier op deze aarde?" Nog lang niet zijn al mijn vragen beantwoord, maar wat ze mij daarover tot nu toe hebben verteld is uitermate interessant te noemen! Allereerst hun locatie in de kosmos: waar bevinden deze entiteiten zich? In een andere dimensie? Zelf zeggen ze daarover:

"wij zijn hier in de hemelen"

Met het meervoud "hemelen" geven ze zelf aan dat er blijkbaar meerdere gebieden aldaar aanwezig zijn. Ook zeggen ze daarover:"de ruimte is een halte!"

"de ruimte is een halte!"

Ze noemen zichzelf "mensen van gisteren" en ze beschouwen zich blijkbaar nog steeds als "mensen":

"in de hemel zijn mensen, mensen!"

Mijn logische vraag daarop was: "Zijn er ook dieren aldaar?", waarop geantwoord werd: "ja, huisdieren, woef-woef!" Een interessant voorval maakten we mee toen kennissen van ons een keer bij een opnamesessie aanwezig waren. Zij hadden pas een geliefde kater "Bandito"verloren en ze vroegen of ze die konden oproepen. Zelf had ik nog niet aan die mogelijkheid gedacht, maar ik vond het wel interessant en aldus geschiedde. Wat schetste onze verbazing toen inderdaad na een oproep: "Bandito ben je daar? een vreemd "mekkerend" geluid te horen was! Het geluid kwam die avond een paar keer terug en nog drie weken daarna bleef het geluid steeds terugkomen, spontaan tussen de stemmen door. Toen ik de entiteiten vroeg wat dat voor geluid was, kwam als antwoord: "Ja, er loopt hier een kat rond! Hij heeft dorst!" We hebben toen maar een bakje water klaargezet... Blijkbaar bevinden er zich dus ook dieren in die andere wereld, weliswaar entiteiten met een lagere bewustzijnsgraad. Omdat dieren tijdens hun leven niet kunnen "praten", maken ze zich klaarblijkelijk wel kenbaar door middel van andersoortige geluiden... Maar nu terugkomend op de hiervoor genoemde dimensies. Zelf noemen ze de aarde "een rot dimensie" en vinden dat daar "grote ellende" is:

"'n rot dimensie!"

"je praat nu op aarde, daar is wel grote ellende!"

Op mijn vragen wat hun doelstellingen met de aarde en de mensheid zijn, kreeg ik o.a. de volgende antwoorden:

"de doden kunnen goede raad geven!"

"willen de aarde kennis geven!"

Op mijn vraag: "Maar wat doen jullie dan?" komt als antwoord:

"helpen de mensen!"

"verzamelen kennis!"

Daarna vraag ik: "Zijn jullie dan hier op aarde?" Antwoord:

"we werken op aarde"

"zal ooit begrijpen allemaal!"

"alles wordt een andere school"

Als ik vraag: "Waarmee helpen jullie dan?" komt het antwoord: "deze week moeten daar helpen, de hongersnood". In dezelfde week waren er berichten in de krant over een hongersnood in Afrika...

"deze week moeten daar helpen, de hongersnood"

"wat is dat een mooie roeping!"

Na mijn vragen over de "global warming" op de aarde, komen wat verontrustende antwoorden.

"wij weten, daarom zorgen!"

"natuur gaat diep veranderen!"

"hele bossen ook gaan verdwijnen!"

Toen ik over deze eventuele "toekomstige" gebeurtenissen door bleef vragen, kreeg ik ineens als antwoord: "We kunnen daar nu niets over zeggen!" en "hebben ze allemaal leuke vragen, kunnen we nooit vertellen!" Ook wordt er als ik over toekomstige dingen vragen stel, soms gezegd: "dat mogen we niet vertellen!" Op mijn daarop volgende vraag: "Van wie dan niet?", kwam echter geen antwoord meer.

"we kunnen daar nu niets over zeggen"

"hebben ze allemaal leuke vragen, kunnen we nooit vertellen!"

Interventie-paradox

Ik denk dat we hier stuiten op een belangrijk vraagstuk in de parapsychologie, de z.g. "interventie-paradox". Dit heeft alles te maken met het paranormale verschijnsel "precognitie" dat in het verleden door deze wetenschap talloze malen bewezen is. Precognitie houdt in het helderziende vermogen om toekomstige gebeurtenissen exact tot in de kleinste details te beschrijven of waar te kunnen nemen, m.a.w. daar "voorkennis" van te hebben.

De filosofie die met dit precognitieve verschijnsel gepaard gaat, is die van "voorbestemming versus vrije wil"(determinisme); ligt de toekomst vast en zo ja, geheel of gedeeltelijk? Met de "interventie-paradox" (van interveniŰren oftewel "tussenbeide komen") bedoelt men het volgende: indien een precognitieve voorspelling exact uitkomt op een tijdstip in de toekomst, dan zou het onmogelijk zijn geweest om die toekomstige gebeurtenis te vermijden of te verhinderen. Als dat namelijk wel had gekund, dan was de precognitie geen precognitie geweest! Dat is namelijk de paradox!

Om enkele voorbeelden van precognities te noemen: de bekende parapsycholoog Prof.Tenhaeff vermeldt in zijn boek "Oorlogsvoorspellingen" (1948) een precognitie uit ca 1906 van een vrouw, die regelmatig repeterend en in toenemende mate droomde dat ze door Rotterdam liep, tussen de Maas en de Beurs en dat rond het "Witte Huis" alles volledig verwoest was.
 

 

34 jaar later, op 14 mei 1940, kwam die precognitie exact uit: het Witte Huis was blijven staan (het staat er nog steeds!) en daaromheen was alles verwoest en gebombardeerd.


Hitler was nog lang niet aan de macht, dus zijn duistere oorlogsplannen lagen blijkbaar in 1906 al vast, evenals het feit dat het radiobericht "aanval op Rotterdam uitgesteld" het eskader Heinkel-bommenwerpers door een technische storing niet zou bereiken, met alle verwoestende gevolgen voor Rotterdam vandien...
 


Zo kreeg de Amerikaanse parapsycholoog Alan Vaughan op 28 mei 1968 een precognitieve droom, waarin hij "voorzag" dat Robert Kennedy door schoten zou worden vermoord. Hij schreef hierover een brief aan een andere parapsycholoog, dr. Stanley Krippner, die de brief bewijskrachtig ontving vˇˇrdat de moord plaatsvond. Daarin schreef Vaughan: "Als jij een manier weet om Kennedy's aandacht te trekken voor deze bedreiging, dan zou ik dat zeer op prijs stellen"(dat gebeurde overigens niet !). Op 5 juni 1968 werd Robert Kennedy doodgeschoten...

 

 

De langst gedocumenteerde en bewezen precognitie over een periode van 375 jaar dateert overigens uit 1414.

In het boek "Tractatus de concordantia" (cap.LX, pag.65) van Pierre d'Ailly, voorspelt deze Fransman letterlijk en exact voor het jaar 1789 (Franse Revolutie): "als de wereld (van Frankrijk) nog in dat jaar bestaat, dan zullen er grote, talrijke en verbazing- wekkende veranderingen en toekomstige mutaties plaats- vinden, speciaal op het gebied van wetten en sekten of partijen". Hetgeen ook geschiedde in dat jaar!

("Ôni 1789 quos predixim - ab hoc anno Christi 1414 - si mundus usque ad illa tempora duraverit quot solus Deus novit, multa tunc et magnae et mirabiles alterationes mundi et mutationes futurae aunt et maxime circa leges et sectas: nam cum predicta").


Uit dit soort precognities kan men de conclusie trekken dat veel of alles (?) over langere periodes lijkt vast te liggen...

Wat heeft dit nu met de EVP-stemmen te maken?

Het volgende: waarschijnlijk mogen de stemmen in sommige gevallen niets over de toekomst vertellen. Die indruk kreeg ik af en toe sterk. Wellicht kunnen en mogen wij als mens niet ingrijpen in toekomstige gebeurtenissen en willen de stemmen daarom in bepaalde gevallen geen informatie geven. ik was natuurlijk bijzonder geinteresseerd of de stemmen mij iets konden vertellen over dit eeuwenoude filosofische vraagstuk of de toekomst gedetermineerd is of vastligt. Na mijn vraag:"Ligt de toekomst vast?", kwam als antwoord: "jazeker !", "het lot ligt vast !" en na mijn vraag "of er vrije wil in deze kosmos is", werd geantwoord: "bestaat niet vrije wil !"

"jazeker!" (ligt de toekomst vast?)

"het lot ligt vast!"

"bestaat niet, vrije wil !" (of er vrije wil in deze kosmos is?)

"het leven is een film !"

Stel dat alles inderdaad vastligt, dan zou dit het verschijnsel "precognitie" kunnen verklaren. Sommige mensen zijn dan blijkbaar op een of andere intu´tieve (paranormale) manier in staat om reeds de volgende vastliggende "filmbeeldjes" te kunnen zien. Tevens zou men zo ook meer kunnen begrijpen van het fenomeen "tijd", dat volgens Einstein een aparte dimensie heeft, naast onze andere 3 dimensies.

Interessant is dat mensen, die een korte periode "klinisch dood" zijn geweest, vaak na hun reanimatie spreken van een "BDE" ofwel Bijna Dood Ervaring in de vorm van specifieke belevingen, zoals de bekende "tunnelervaring" en ontmoetingen met overleden familieleden en bekenden in een andere dimensie. Veel van dergelijke BDE-gevallen vermelden ook een soort "levensfilm" of "levensschouw", waarin zij in een fractie van een (tijdloze) seconde hun gehele leven tot in de kleinste details opnieuw herbeleven (zie ook hoofdstuk 5 Identiteitsbewijzen, EVP en BDE).

Stel dat de gehele geschiedenis van onze kosmos vervat zou zijn in een soort vastliggende "film", waarin elk levend wezen langzaam elk filmbeeldje volgt, dan zou men daardoor de "illusie" kunnen krijgen dat we zelf die toekomstbeelden bepalen... Enigszins vergelijkbaar is het volgende: als we in een bioscoop naar een film zitten kijken, dan beleven we ongeveer hetzelfde. Ook daar kennen we niet de afloop van de film en hebben de sensatie dat alles op datzelfde moment "gebeurt", terwijl de hele afloop van de film al vastligt... Dit zijn natuurlijk pure speculaties, maar toch...waarom zouden de stemmen ons dit soort informaties geven?

Als filosofische "spielerei" dringt zich de vergelijking op met bijvoorbeeld een soort DVD, die de gehele geschiedenis van dit heelal bevat en die ergens in een andere dimensie "ligt", of een soort driedimensionaal computerspel, bestaande uit "pixels" (als onze atomen, neutronen, etc.?) waarin wij ons als een soort "holografische spelers" bewegen en allerlei avonturen meemaken, waarbij wij de illusie hebben dat we ze zelf "veroorzaken". In een computerspel liggen de uitkomsten van bepaalde "levels" ook vast, alleen de weg ernaar toe kan nog individueel ingevuld worden... Wat betreft dat laatste is de volgende mededeling van de stemmen interessant:

"God geeft ons bouwplannen !"
 

EVP en precognitie

Ook bij het EVP-onderzoek worden door de stemmen soms "precognitieve" feiten vermeld, die pas later worden bewezen. Ik zal daarvan enkele voorbeelden geven. De Duitse EVP-onderzoeker Stefan Bion, die in het bestuur zit van de VTF (Verein fŘr Transkommunikations-Forschung) en die de maker is van het computerprogramma "EVP-maker", beleefde het volgende:

Op 17 mei 1997 was hij samen met anderen EVP-opnames aan het maken en kregen zij de volgende stem door, waar ze niets van begrepen: "Blitz .... Lady Diana ist tot, jaaa!" en daarna nog een keer "Diana" en ten slotte werd er gezegd: "Diana kriegt viele Blumen".

Pas 107 dagen later begrepen ze wat hiermee bedoeld werd: Op 31 augustus 1997 kreeg Lady Diana het ernstige auto-ongeluk, waarbij ze overleed. Pas toen herinnerde Stefan Bion zich deze opname (VTF-Erfahrungsberichte).

"Lady Di(a)na ist tot, jaaa!" .

"Diana" .

"Diana kriegt viele Blumen"

In het licht van de voorafgaande bewijzen van precognitie in dit hoofdstuk, lag het dus blijkbaar (minstens) 107 dagen van tevoren vast dat Lady Diana zou overlijden en zij heel veel bloemen zou krijgen. Eigenaardig is dat de stemmen zeggen: "Lady Diana is dood" en niet "Lady Diana gaat dood". Wellicht benoemen zij vastliggende gebeurtenissen in de tegenwoordige, i.p.v. toekomstige tijd. Dat laatste is misschien alleen voor ons van belang!

Zelf heb ik in mijn onderzoek ook een aantal keren dit soort "precognitieve" EVP-opmerkingen, die betrekking hadden op toekomstige gebeurtensissen, geconstateerd. Zo werd een goede vriendin van ons, Emel Turan, een jaar vˇˇr haar dood, gewaarschuwd door haar overleden oma tijdens EVP-opnames, waarbij Emel zelf aanwezig was.

Op 14 juni 2007 overleed Emel aan een herseninfarct (zie ook hoofdstuk 5 Identiteitsbewijzen). Op 11 juli 2006 (335 dagen van tevoren) kwam haar oma door met de volgende mededelingen: "Je bent oma d'r schat. Je leeft er te druk! Da's levensgevaarlijk!" Blijkbaar was dit als een waarschuwing bedoeld voor Emel en men kan zich afvragen of een dergelijke waarschuwing wel zin heeft als de toekomst toch vastligt...? .

"Je leeft er te druk!" .

"da's levensgevaarlijk!"

Na mijn vragen over hun vermogen om in de toekomst te kijken, dat zij zelf "waarzeggen" noemen, werd er geantwoord: .

"we weten wanneer ze doodgaan" .

"we weten het sneller wat hun gebeuren kan!" .

"er is hier een waarzegger"
 

EVP en het begrip "God"
 

Het spreekt vanzelf dat ik erg nieuwsgierig was naar wat de stemmen over "God" of, "polythe´stisch gezien, over eventuele "Goden" hadden te zeggen. Mijn talrijke vragen op dat gebied leverden nogal uiteenlopende antwoorden op, hetgeen ik eigenlijk niet verwacht had. Het lijkt er enigszins op dat men aan de "overkant" daar ook niet helemaal uit is.

Toen onze vriendin Emel overleden was (zie vorig hoofdstuk Idenditeitsbewijzen), vertelde ze op een gegeven moment: "God zal heus wel komen, daar wil ik eigenlijk heen". Een andere stem zegt: "in de hemelen, wij zijn bij God!"

"in de hemelen, wij zijn bij God !"

Een andere entiteit is daar blijkbaar minder van overtuigd en zegt: "mis hier wel de Goden", en ook: "God waar zit je?" en "je moet niet naar God zoeken!"

"mis hier wel de Goden !"

"God waar zit je?"

"je moet niet naar God zoeken!"

Andere cryptische antwoorden op mijn vragen:

"boven leeft God in je"

"jullie hebben hulp van God"

Het lijkt er sterk op dat de meningen boven verdeeld zijn over het al of niet aanwezig zijn van een God. Wellicht heeft het hiermee te maken dat we na dit leven overgaan met al onze gedachten en onze gehele persoonlijkheid. Dus ook onze onzekerheden nemen we waarschijnlijk mee....

Daar wil ik in het volgende hoofdstuk op terugkomen (7: DIVERSE SFEREN)

  

 

ę Hans Kennis