Hoofdstuk 2  ________________________________________________________________________


Eerste contact met de stemmen
 

Mijn eerste contact met het EVP-verschijnsel dateert van 1972. Ik was in die tijd lid van SCEPP (StudieCentrum Experimentele Parapsychologie) te Amsterdam en tijdens een symposium daarvan gaf de bekende parapsycholoog Prof. Hans Bender een lezing over o.a. recent onderzoek naar paranormale stemmen-verschijnselen, die hij had geconstateerd bij Friedrich Jürgenson in 1970.

Hoewel ik aanvankelijk vrij sceptisch tegenover deze stemmen stond, realiseerde ik mij terdege dat deze befaamde parapsycholoog zijn naam en reputatie op het spel zette door de realiteit van dit verschijnsel aan te nemen.
Ik bestelde de boeken van Jürgenson en Konstantin Raudive, de Duitse EVP-pionier. Daarbij werden ook langspeelplaten geleverd met hun EVP-stemmen. Een aantal stemmen daarop was kristalhelder en met eigenaardige intonaties, ritmes en markante karakteristieken.  Dat was mijn eerste boeiende confrontatie met deze merkwaardige paranormale stemmen.

Spoedig na het lezen van deze boeken besloot ik zelf experimenten op dat gebied te gaan ondernemen volgens hun aanwijzingen.  Om dergelijke opmerkelijke claims a priori naar het land der fantasie te verwijzen vond ik al te gemakkelijk. Bovendien zou dat absoluut onwetenschappelijk en bevooroordeeld zijn wanneer ik niet zelf deze experimenten nadeed! Pas dan zou ik een genuanceerde mening daarover mogen hebben.

Aanvankelijk waren de resultaten van deze eerste microfoonopnames nihil en uiterst ontmoedigend ! Ik begon in dat stadium al gedesillusioneerd te twijfelen aan de oprechtheid van de experimentators. Totdat de NOS op 20 mei 1973 een documentaire uitzond over deze stemmenverschijnselen. Diezelfde avond probeerde ik het nog eens, luisterde de band snel af en hoorde niets... De volgende ochtend beluisterde ik nogmaals de tape en m’n aandacht werd getrokken door een langgerekt geluid. Toen ik dat geluid beter beluisterde met vertraagde snelheid verstond ik het ineens! Een mannenstem zei met een vreemd ritme: “Ik wil je zo graag helpen!” Dat was mijn eerste paranormale stem en best goed te verstaan! M’n gehoor moest wel een beetje wennen en dit vergde in het begin wat concentratie, maar het verstaan ging steeds beter in de loop der tijd.

Binnen een week kreeg ik in toenemende mate steeds meer stemmen op de band, die antwoord gaven op mijn vragen, mij bij m’n naam noemden en reageerden op de omstandigheden tijdens de opnames. Tegen het einde van die week had ik ca 400 stemmen opgenomen, die technisch absoluut niet verklaarbaar waren. Tijdens de microfoonopnames was het in het opnamevertrek doodstil en door de “dialoog” die er ontegenzeggelijk was, ook niet te verklaren als “inductiebeinvloeding” van de microfoon of bandrecorder of door radioflarden uit de ether. Bovendien gebruikte ik alleen microfoonopnames omdat dan tijdens de opnames gecontroleerd kon worden of er geluiden te horen waren tijdens de opnames.

Opmerkelijk was dat de stemmen zichzelf al vanaf het begin der
experimenten steevast “doden”of “overledenen” noemden, die contact zochten
met de “aarde”! Dat terwijl ik eigenlijk verwachtte dat ik naar alle waarschijnlijkheid
mijn eigen gedachten zou herkennen op de band. Dat was dus niet zo...!
Enkele stemvoorbeelden hiervan:

“contact met de aarde!”

“overleden ben ik!”

“contact met de doden”

Een bijzonder duidelijke stem noemde mij "tovenaar", blijkbaar omdat ik zo stemmen kon "toveren". Een andere EVP-stem noemt mij vervolgens bij mijn naam en vermeldt dat hij ook stemmen kan toveren: "Hans, ik ga weer toveren!"

“tovenaar!”

"Hans, ik ga weer toveren"


Ze vertelden dat ze mij konden “zien” en “voelen”

“ik zie je, ik kan je voelen!”

Vaak noemden de stemmen deze verbinding een “telefoon”:

“telefoon! Ik kan je horen!”

Zo zeggen de stemmen ook vaak dat ze me "opbellen" of aan het bellen zijn:

"wij zijn de doden, we zitten je te bellen"

Ook gaven ze zelf de maximale stemkwaliteit aan die zij konden
leveren:
 
“een betere stem kun je zo niet hebben”
 
Bij deze eerste EVP-experimenten in 1973 werd me al gauw duidelijk dat de stemmen zelfstandige, los van mijn eigen bewustzijn opererende entiteiten waren.  Vaak werd ik met “U” aangesproken en ze voerden blijkbaar ook een dialoog met elkaar over mij als experimentator. Vaak waren ook meerdere stemmen te horen die enthousiast door elkaar aan het praten waren.
Zo zegt iemand tegen een andere entiteit: “ze kunnen dat praten opnemen”.
Bij een der eerste opnames is te horen: “hij gaat beginnen!” , waarmee iemand de anderen waarschuwde oplettend te zijn.

“ze kunnen dat praten opnemen”

“hij gaat beginnen!”
 
Om deze stemmen zoveel mogelijk te testen, stelde ik ze allerlei vragen, waar vrijwel altijd direkt antwoorden op werden gegeven. Zo vroeg ik eens: “hoeveel is 5 x 7 ?”, waarop het antwoord “tien!” kwam. Na het afluisteren van de band bleek mijn “7” ook te verstaan als: “2”. Blijkbaar werd ik gewoon verkeerd verstaan! Een dergelijke fout zou mijn onderbewustzijn nooit kunnen maken. Veel van dit soort reacties van hun kant deden mij in de loop der tijd inzien dat ik te maken had met volstrekt buiten mijzelf existerende “entiteiten”, geheel losstaand van mijn eigen (onder)bewustzijn.
Voorbeelden hiervan o.a.:

“ik hoor je Hans!”

“jij hebt een zachte stem!”
 
 
Ook opmerkingen van de stemmen over zaken waar ik niets van af wist, deden mij beseffen dat deze stemmenentiteiten helemaal niets met mijn onderbewustzijn te maken hadden. Sterker nog: zij beschikten blijkbaar over veel meer (ruimtelijke) informatie dan ik. Zo was ik op de ochtend van 7 juli 2005 bezig met stemmenopnames. Ineens komt er tussen de andere stemmen een emotionele mannenstem door die uitroept: "men laat ze trein opblazen!!"

Pas uren later kwam op het journaal de eerste melding van een bomaanslag op de Londense metro.
Pas toen besefte ik dat de stem blijkbaar hieraan refereerde! Deze entiteit had dus vrijwel op hetzelfde moment dat de aanslag honderden kilometers ver weg plaatsvond daar op een of andere manier kennis van genomen. Bovendien wist de stem ook nog tezelfdertijd blijkbaar dat iemand anders de terroristen dit had opgedragen (“men laat ze”), informatie die pas weken daarna naar buiten kwam.


“men laat ze trein opblazen!!”

Dit soort spontane mededelingen van “ruimtelijke helderziendheid/ helderwetendheid” kwamen vaker voor. Zo ook toen er op het laboratorium waar mijn zoon werkt brand in de ventilator uitbrak, kreeg ik een stem door die vermeldde: “bij Maarten brand! ventilatie”. Pas ‘savonds toen hij thuis kwam hoorde ik van dit voorval.
Aangezien ik bij mijzelf nooit enige vorm van paranormale begaafdheid heb kunnen ontdekken (ik ben absoluut géén paragnost), sterkte mij dit wederom in m’n overtuiging dat het EVP-fenomeen geheel los stond van mijn eigen gedachten.
Daarentegen leerde mij dit veel over de wereld of dimensie waar deze stemmen blijkbaar vandaan kwamen.
(meer daarover in hoofdstuk 4: WAT VERTELLEN DE STEMMEN ONS?)

Ook EVP-mededelingen over momenten uit de toekomst kon ik een aantal keren constateren. Deze waren voor mij persoonlijk deste bewijskrachtiger omdat hier sprake was van pas veel later verifieerbare zaken, die mij op dat moment volstrekt onbekend waren.

Zo kreeg ik via EVP/DNG informatie over mijn twee toekomstige kleinkinderen, lang vóórdat die werden geboren. Op 18 juni 2006 (mijn dochter was toen net tweeënhalve maand zwanger) vroeg ik hoe de baby zou gaan heten en of het een jongetje of meisje zou worden, hetgeen toen nog absoluut niet bekend was.

Daarop antwoordde een EVP-stem: "het wordt een jongen, het wordt een zoon". Ook werd mij verteld dat hij "Lars" zou gaan heten. Op 26 december 2006 werd inderdaad een kleinzoon geboren en zijn moeder had pas vrij laat de naam "Lars" bedacht, zonder dat ik haar op enigerlei wijze hierover van tevoren verteld had.

"het wordt een jongen, het wordt een zoon!"

Ook bij mijn tweede kleinkind stelde ik lang van tevoren op 5 november 2010 de vraag: "Hoe gaat de baby heten?", waarop het antwoord kwam: "Thijs, ook heet ie Jelle" en "het wordt wel weer een jongen!". Zeven maanden later werd Thijs Jelle geboren en ook nu weer was dit niet aan mijn dochter van tevoren verteld. Het merkwaardige is dat pas twee weken voor de geboorte van mijn 2e kleinzoon de tweede naam Jelle werd bedacht...!

"Thijs, ook heet ie Jelle"

"het wordt wel weer een jongen"

Dit soort direkte persoonlijke bewijzen sterkten mijn mening dat de EVP-stemmen blijkbaar over voorkennis of precognitieve informatie met betrekking tot de toekomst beschikten. Dit paranormale verschijnsel van helderzienheid in de toekomst heeft parapsychologen in het verleden de belangrijke filosofische vraag doen stellen: Ligt de toekomst vast?

In hoofdstuk 6: DE FILOSOFIE ACHTER EVP ga ik over deze intrigerende vraag verder uitgebreid in.

  

 

© Hans Kennis