Hoofdstuk 7  ________________________________________________________________________


Diverse Sferen

Dat wij overgaan naar die "andere dimensie" met al onze herinneringen, gedachten en onze gehele persoonlijkheid op het moment van overlijden, is mij inmiddels na jaren onderzoek wel duidelijk geworden. Ik zal daar in dit en het volgende hoofdstuk voorbeelden van geven. Globaal kwam ik met twee groepen "identiteiten" (ofwel overleden "persoonlijkheden") in contact.

De ene groep gaf aan dat zij het "boven" heel mooi en fijn vonden, terwijl de andere groep het boven een soort "hel" of "hades" vonden. Het leek erop dat de eerste groep veel intelligentere antwoorden gaf, tevreden en gelukkig was en dat de tweede groep bestond uit wat "lagere" persoonlijkheden, ontevreden, boos, soms angstig en waarschijnlijk bestond uit entiteiten die nog "zoekende" of "dolende" waren. In oude boeken over "spiritisme" komt men vaak de theorie tegen dat het hiernamaals uit "7 sferen" zou bestaan. Dat magische getal 7 is waarschijnlijk puur symbolisch gebruikt, want ik kon daar niets over ontdekken.

Wel kenden de stemmen het woord "sferen": "zoveel leuke sferen!", waarmee ze aangeven dat er blijkbaar meerdere sferen zijn. Ook noemden ze een sfeer ook wel "laag": "deze laag heeft blije mensen!"

Hoge sferen

"zoveel leuke sferen !"

"deze laag heeft blije mensen!"

Van de eerste groep, die het boven fijn vindt, wil ik nu wat voorbeelden geven. Zelf noemen ze het "hogere sfeer" en zichzelf "hoge geesten". Ze spoorden mij aan om uitspraken van deze hoge geesten wel te vertrouwen en uitspraken van lagere geesten niet: "de hoge geesten vertrouwen".

"de hoge geesten vertrouwen!"

Ze zijn daar blijkbaar gelukkig en "happy":

"we zijn hier happy!"

"hebben vrede en tolerantie!"

"het is beter boven!"

"ben gelukkig dood, heb het heel goed hier!"

"heb een warm, gelukkig leven!"

"ik kan weer alles!"

Sommigen van hen geven ook aan dat ze meer weten: "we weten dus meer, we snappen!", "hier spreken geen dommen!"

"hier spreken geen dommen!"

Zo vraag ik mijn overleden vader: "Weet jij meer dan anderen?", waarna het antwoord komt:

"ja Hans, met gedachten kom ik verder!"

maar hij voegt er wijs aan toe: "zo ontzettend veel verlichten nemen hun fortuin nu al op!", daarmee refererend aan "verlichten" ( m.a.w. wees niet te snel om te denken dat je nu al alles weet of "verlicht" bent).

"zo ontzettend veel verlichten nemen hun fortuin nu al op!"

Ik moet zeggen dat ik van deze wat intelligentere groep de meest interessante informatie over het hiernamaals kreeg! Geheel anders lag dat bij de tweede groep; persoonlijkheden die duidelijk een lagere intelligentie bezaten, agressief waren, bedreigingen uitten, maar ook angstig waren. Over deze groep zeggen de wat "hogere" entiteiten: "Vaak zijn ze al ver van het licht".

"vaak zijn ze al ver van het licht!"

Lage sferen

Voor deze laatste groep zou ik onervaren EVP-ers willen waarschuwen. Sommige van deze lagere entiteiten kunnen best beangstigend overkomen. Ik zou dan ook personen met een enigszins labiele of instabiele persoonlijkheidsstruktuur niet aanraden om met EVP te beginnen.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik verschillende keren door lagere geesten tijdens de opnames werd bedreigd, maar men moet daarbij terdege beseffen dat deze lage entiteiten vanuit hun leefwereld absoluut niets kunnen doen, behalve dan iemand uitschelden of bang proberen te maken. Het beste is om tegen ze te zeggen: Zoek het licht op! Jullie leven in een negatieve gedachtenwereld, probeer positiever te denken en zoek iemand op die je kan helpen! Als dat niet helpt dan kan men beter zeggen: Verdwijn!, opzouten, ik wil alleen met wat intelligentere personen praten. Meestal helpt dat dan wel.

Daarbij moet men wel beseffen dat het eigenlijk dolende, onzekere entiteiten zijn met een wat kinderlijke persoonlijkheidsontwikkeling, die zichzelf "overschreeuwen" (meer is het niet). Eigenlijk moet men medelijden met ze hebben. Soms is het inderdaad meelijwekkend als je een stemmetje van een kind hoort zeggen "weet niet wat (er) gebeurt!" en daarna: "een heel klein kindje!" In zo'n geval moet je die entiteit wel vragen of er misschien "helpers" in de buurt zijn die zich over hem kunnen ontfermen. Dat gebeurde hier ook, waarna een mannenstem vermeldde dat ik gesproken had met "een heel bang klein jochie" en dat hij hem verder zou helpen.

"weet niet wat gebeurt!"

"een heel klein kindje!"

"een heel bang klein jochie!"

Daarmee krijgt men enigszins een beeld van wat zich aldaar afspeelt in die andere dimensie. Blijkbaar zijn er entiteiten of geesten die nauwelijks beseffen wat er met hen gebeurd is na hun overlijden en die tussen hemel en aarde aan het "dolen" zijn, totdat ze door iemand worden opgehaald. Het heeft er alle schijn van dat waneer wij overlijden, wij met exakt dezelfde persoonlijkheidsstruktuur, dezelfde gedachten, gevoelens en herinneringen overgaan naar die andere dimensie (zie ook hoofdstuk 8: REINCARNATIE)

Dat zou dan ook kunnen verklaren dat bijvoorbeeld criminelen een tijdlang in diezelfde criminele sfeer blijven hangen aan de overzijde. Zo kreeg ik eens iemand door die blijkbaar voor zijn overlijden nog een "Russisch pistool" in zijn bezit had en me blijkbaar wilde bedreigen met:"ik ga doodschieten!"

"ik heb een Russisch pistool!"

"ik ga doodschieten!"

In hetzelfde straatje past de opmerking: "We werpen een bom naar je kop!"

"we werpen een bom naar je kop!"

Daarna wilde hij "met rust gelaten worden" en kreeg ik een scheldtirade naar m'n hoofd:

"laat me met rust, klootzakken!"

"klootzak!"

"je bent een lul, godverdomme, weet je dat?!"

Ook komen er zo nu en dan entiteiten door die zeggen "honger" te hebben en zich blijkbaar nog niet los hebben kunnen maken van hun aardse gewoontes...

"ik heb honger hier!"

"mag ik nu een boterham?"

Merkwaardig is de volgende uitspraak. Ik zat een keer op een zomermiddag in de tuin een chocolade-ijsje te eten. Een uurtje daarna nam ik op en een stem zei:

"ik wil grote choco, dat is hier niet!"

Blijkbaar werd ik in de tuin geobserveerd terwijl ik een ijsje zat te eten. Deze entiteit verlangde dus terug naar deze aardse lekkernij... Een andere stem leefde klaarblijkelijk nog wel in oude gedachtenpatronen, want die meldde: "we eten vanavond Bossche bollen!" en moest dus van vroeger bekend zijn geweest met dit bekende gebak uit Den Bosch...

"we eten vanavond Bossche bollen!"

Anderen verzuchten: "Kon ik maar suiker proeven!", "wil een glaasje Coke hoor, mag ik dan geen Cola meer?"

"kon ik maar suiker proeven!"

"wil een glaasje Coke hoor!"

"mag ik dan geen Cola meer?"

Een aantal van de entiteiten in die "lagere sfeer" komen naar hun gevoel blijkbaar in een minder prettige omgeving terecht, wat moge blijken uit de volgende merkwaardige zin: "je bleef in het graf haast dolen, moet ik daar leven?!", m.a.w. hij bleef maar liever in z'n graf dan dat hij die nieuwe dimensie wilde gaan verkennen... Een ander laat het helemaal afweten: "Ik woon hier in een zak onder de grond!"

"je bleef in het graf haast dolen, moet ik daar leven?!"

"ik woon hier in een zak onder de grond!"

Als een "kind" vraagt iemand om een kauwgom: "hier een kind voor kauwgom!" Vaak noemen deze lagere, minder ontwikkelde geesten zich "kinderen".

"hier een kind voor kauwgom!"

"wij zijn kinderen!"

Als ik vraag: "Leven jullie in een kinderwereld?", wordt er geantwoord: "waar is de grens?"

"waar is de grens?"

Een bijzonder duidelijke en harde stem nam ik in 1973 op, nadat ik gevraagd had: "leven jullie in een Hades (hel)?", waarna een bijna hysterische vrouwenstem krijst: "Hades, j". Op dat moment hoorde ik niets in het opnamevertrek, maar ik zag wel de 2 volume-metertjes van m'n bandrecorder uitslaan. Vlak daarna stelde ik de vraag: "leven jullie in een droomwereld?", waarna dezelfde vrouwenstem krijst: "n!" Pas bij het beluisteren van de microfoonopname hoorde ik de harde, luide stemmen, waar ik enigszins kippenvel van kreeg! Blijkbaar besefte deze vrouw dat zij zich in een nare (denk)wereld bevond, maar realiseerde zich wel dat ze niet droomde...!

"Hades, j!" (leven jullie in een Hades?)

"n!" (leven jullie in een droomwereld?)

Deze luide en duidelijke "A-stemmen" tonen in feite aan dat entiteiten blijkbaar beter doorkomen bij hevige emoties. Het viel tijdens mijn gehele onderzoek op dat lagere entiteiten berhaupt beter verstaanbaar doorkwamen dan hogere geesten. Een verklaring hiervoor is wellicht dat lagere geesten nog dicht bij onze materie staan(?).

Eigenlijk is deze lagere sfeer helemaal niet zo bevreemdend; in het dagelijkse leven op deze aarde komen deze mensen ook voor. Zo hier, zo daar...! Het verschil is dat ze zich in die andere dimensie door middel van EVP kunnen laten horen, maar wij hen niet kunnen "zien". Dat kan voor sommigen "beangstigend" zijn ("the feeling of being stared at"), maar als men langer met dit EVP-verschijnsel bezig is, dan verdwijnt dat gevoel en hoeft men er beslist niet bang voor te zijn. Zoals ik al vermeldde: ze kunnen je absoluut niets doen vanuit hun dimensie, alleen praten!

Het is ook mijn ervaring bij talloze opnamesessies met andere personen erbij, dat men deze opnames in het begin nogal "eng" vindt, het spreken met "overledenen"... Maar na een paar opnames zegt men meestal: Is dat nou alles? Dat is helemaal niet eng!

Nog even terugkomend op de eventuele "tricks" die deze lagere geesten kunnen uithalen; soms kunnen ze zich "voordoen" als personen die je oproept en graag wilt spreken. Ik heb dat een aantal keren geconstateerd. Voorzichtigheid is hier geboden! Zo wijst mijn overleden vader daar ook bijvoorbeeld op: "wees voorzichtig, vertrouw niet iedereen!" Zo zegt hij zelfs een keer: "vertrouw niet de hele familie, je vader is het beste!"

"vertrouw niet de hele familie, je vader is het beste!"

Soms geven die lagere geesten zelf toe dat ze alleen maar "willen pesten":

"we willen jullie pesten!"

Als wij de EVP-stemmen uit deze lagere dimensie analyseren, dan krijgt men over het algemeen de indruk dat sommige mensen hun begrensde gedachtenwereld meenemen naar die andere wereld van het hiernamaals. De "ziel" of "geest" verplaatst zich blijkbaar als een soort voertuig naar nieuwe, onverkende en voor velen onbegrepen dimensies. Daarom zouden we enigszins lering kunnen trekken uit dit soort "hiernamaals-onderzoek". Per slot van rekening is ons leven en ons verblijf op deze aarde maar "tijdelijk" en zeer kortstondig, hooguit zo'n 100 jaar! Ons werkelijke doel en (eind)bestemming lijkt in die andere dimensie te liggen...

Het lijkt er sterk op dat we dit aardse bestaan meer en meer zouden moeten relativeren, in die zin dat we ons minder zouden moeten hechten aan materile, aardse zaken... Blijkbaar krijgen sommigen daar aan die andere kant last van "hechtings- of verslavingspatronen", zoals voedsel, sex, rijkdom, criminaliteit, etc. De wat hogere geesten, die blijkbaar gelukkiger leven, hebben waarschijnlijk meer en meer afstand gedaan van dergelijke hechtingspatronen of zo men wil materile "gedachtenpatronen".

Sommigen van hen hebben klaarblijkelijk zelfs afstand van hun "lichaam" genomen... Toen ik eens vroeg: "Hebben jullie een lichaam?" was het antwoord:

"wij zijn puur!" (hebben jullie een lichaam?)

Dat neemt niet weg dat voor velen een terugkeer uit die dimensie naar de voor hen zo vertrouwde aarde veelvuldig voorkomt. Blijkbaar hebben zij dan hun "leerproces" op deze aarde nog niet geheel voltooid... Hierop kom ik in het volgende hoofdstuk terug (hoofdstuk 8: REINCARNATIE)

  

 

Hans Kennis